avtovoz_1avtovoz_2
 

"Валдес 2000" извършва транспорт на леки автомобили с четири собствени автовоза, по изиквания и според нуждите на своите клиенти в страната и чужбина.

Автовозите притежават евросертификати 2 и 3, конструкцията на автокомпозиците, техните ремаркета и надстройки, отговарят на европейските изисквания за маневреност и безопасност на движението по пътищата. Конструкцията на надстройките, позволява намиране на най - адекватните транспортни решения, съобразени в максимална степен с индивидуалните нужди на техните клиенти.

  • Капацитет на товарене (в зависимост от модела на превозваните автомобили) - от 8 до 10 леки автомобила
  • Надеждно оборудване за закрепване  на товара, осигуряващо висока степен на сигурност по време на превоза
  • Хидравлично управление на рампите